ஞாயிறு, 21 அக்டோபர், 2012

நேரத்தில் செய்த உதவி உலகத்தைவிட பெரியது


(உதவி) செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு பூவுலகமும்
வானுலகமும் தந்தாலும் ஈடாகாது
செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது  குறள் -101

தேவையான நேரத்தில் செய்த உதவி சிறிதெனினும்
உலகத்தைவிட மிகப் பெரியது
காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மிகப் பெரிது     குறள் 102

பலன் எதிர்பாராமல் செய்தஉதவியை ஆராய்ந்தால்
நன்மை கடலைவிடப் பெரியது
பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது    குறள்    103

தினையளவே உதவி செய்தாலும் பனைமர அளவாகக்
கருதுவார் அதன் பலன் தெரிந்தவர்
தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்தூணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்    குறள்   104

உதவியின் அளவு அவ்உதவியைப் பொருத்ததல்ல உதவி
பெற்றவரின் பண்பைப் பொருத்தது 
உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து   குறள்  105

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

தங்கள் வருகைக்கு நன்றி. தயவு செய்து உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்.